Aktuality Sokol Skvrňany

Nově zveřejněné informace

 • CVIČENÍ VŠECH ODDDÍLŮ A PRONÁJMY SÁLŮ ZAHÁJENO 9.ZÁŘÍ - POUŽÍVÁ SE ZADNÍ VCHOD DO ODVOLÁNÍ NEBO PŘEHRAZENÍ PŘÍSTUPU PRO POTŘEBY STAVEBNÍCH ÚPRAV VCHODU A PŘÍSTUPU K NĚMU. V TĚCHTO PŘÍPADECH POUŽIJTE HLAVNÍ VCHOD.
 • CVIČÍME I BĚHEM PRŮBĚHU STAVBY PŘESMYKU TRATI NA DOMAŽLICE.


 • DOTACE - FINANČNÍ PODPORA V ROCE 2019: MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ, ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3, KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇBSKÉHO KRAJE, MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


 • Schůze výboru - 11.9., 9.10., 13.11., 11.12.2019 od 18,30 hod.


 • PRONÁJMY SÁLU NA POŘÁDÁNÍ PLESŮ, MATURITNÍCH PLESŮ, SCHŮZÍ, CVIČEBNÍCH HODIN APOD. ZA CENY DOHODOU!

 • Lze domluvit termíny i na nácviky maturitních plesů.

 • Při zájmu o pronájem kontaktujte starostu p. Kučeru Františka - +420 602 444 741.

 • SPOLEČENSKÁ SEZÓNA 2019/2020 - viz společenské akce

  Probíhají práce na fotoalbumu - fotky jsou průběžně ukládány.


  Doména Sokol Skvrňany - sokolskvrnany.cz (1.10.2008)