Přehled našich oddílů

Oddíly všestrannosti

Sportovní oddíly


Sokolská všestrannost - předškolní žactvo

Věková kategorie:Chlapci a dívky od 3 do 6 let
Cvičí se:září až červen v pondělí od 17 do 18 hod.
Místo:velký sál
Vedoucí:Ing. Václav Pankraz (776 647 723), Pechová Zdeňka (728 619 014), Ing. Vratislav Konečný (728 939 308, Duspivová Zdeňka (723 182 381), Pavlovičová Libuše(720 266 049), Jägerová Lenka (604 665 734), Šperlová Edita (723 038 640), Hurdová Lucie (603 114 114
Popis činnosti:
 • rozcvičky
 • cvičení na nářadí - všeobecná gymnastika
 • atletika
 • hry (závodní, míčové a jiné)
 • účast na župních přeborech - gymnastika, atletika
 • akce pro veřejnost: akademie, Šibřinky
 • akce pro děti: Mikulášská, Dětský den

Sokolská všestrannost - ženy – cvičení při hudbě

Věková kategorie:Ženy od 15 let
Cvičí se:Září – červen v pondělí od 18 do 19 hod.
Místo:velký sál
Vedoucí:Hrabáková Svatava (723 633 405), Pechová Zdeňka (728 619 014)
Popis činnosti:
 • cvičení při hudbě
 • zdravotní cvičení
 • cvičení s náčiním – overbaly, tyče, gumy, míče ...
 • sauna

Sokolská všestrannost - cvičení na gymbalech

Věková kategorie:Ženy a muži od 15 let
Cvičí se:Září až červen ve čtvrtek od 19,30 do 20,30 hod.
Místo:velký sál
Vedoucí:Janečková Vladimíra (724 124 230)
Popis činnosti:
 • zdravotní, protahovací a relaxační cvičení
 • sauna

Sokolská všestrannost - muži

Věková kategorie:Dorostenci a muži od 18 let
Cvičí se:Září až červen v úterý od 19 do 20 hod., středa od 9 do 10 hod.(pouze nohejbal) a čtvrtek od 18,30 do 19,30 hod.
Místo:velký sál
Vedoucí:Vonášek František (724 475 675),
Ing. Konečný Vratislav (728 939 308),
Benedikt Josef (732 201 863)
Popis činnosti:
 • cvičení na nářadí
 • nohejbal
 • volejbal
 • stolní tenis
 • sauna

Sokolská všestrannost - Joga

Věková kategorie:Ženy a muži od 15 let
Cvičí se:Úterý od 17,30 do 19 hod.
Místo:malý sál
Vedoucí:Kolářová Milada (606 705 704)
Popis činnosti:
 • Hatha jóga
 • protahování
 • jóga Nidra

Sportovní oddíl - Volejbal

Věková kategorie: 
Cvičí se:pondělí od 19,00 do 21,30 hod., středa od 17 do 21,15 hod. a čtvrtek od 15 do 16,30 hod.
Místo:velký sál, pronajaté haly, venkovní hřiště
Vedoucí:Brejchová Eva (737 361 836)
Popis činnosti:  
Družstva:ženy A, ženy B, ženy C, muži A

Sportovní oddíl - Nohejbal

Věková kategorie:muži od 10 do 70 let
Cvičí se:pátek od 18,00 do 21,00 hod.,neděle od 16,30 do 20,30 hod.
Místo:velký sál, venkovní hřiště
Vedoucí:Ing. Gardelko Vilém (724 302 897)
Popis činnosti:
 • tréninková činnost pro všechny členy oddílů
 • účast v soutěžích českého nohejbalového svazu
Družstva:muži A, muži B, muži C

Sportovní oddíl - Cheerleaders

Věková kategorie:dívky a chlapci od 6 do 20 let
Cvičí se:pondělí od 15,30 do 20,00 hod., čtvrtek od 15,30 do 19,00 hod., pátek od 15 do 18 hod.; podrobnosti o věkových kategoriích viz "rozvrh hodin"
Místo:velký a malý sál
Vedoucí:Marta Pechováa (739073157)
Popis činnosti: sportovní tanec, lidské zvedačky, pyramidy, výhozy a akrobacie