Společenské akce

Objednávka vstupenek

 • telefonicky - t. č.724 212 363
 • e-mailem - sokol.skvrnany@seznam.cz
 • osobně v kanceláři T. J.
 • vždy od prvního pracovního dne po skončení předchozí zábavy;

Prodej lístků

 • V předem určený den v kanceláři T. J. od 18,00 do 20,00 hod.
 • Plzeňská vstupenka
 • Po telefonické domluvě mimo termín prodeje;
 • U pořadatelů v den zábavy;

Přehled společenských akcí, které organizuje naše jednota

Taneční sezóna 2022/2023
 • Ples lidského létání Blue Wings
  Datum a čas: 25.6
  Orchestr: MiJa Band M. Broučka
  Prodej lístků: 3.6
 • Zástěrková zábava - taneční zábava
  Datum a čas: 26.11.2022 - sobota od 20:00 do 02:00 hod.
 • Dětské šibřinky - maškarní bál
  Datum a čas: jaro 2023
 • Sokolské šibřinky - taneční zábava
  Datum a čas: jaro 2023 - sobota od 20:00 do 02:00 hod.
  Orchestr: Bude upřesněno
  Prodej lístků: čtvrtek .... - 200 Kč
 • Sokolské šibřinky - taneční zábava
  Datum a čas: jaro 2023 - pátek od 20:00 do 02:00 hod.
  Orchestr: Bude upřesněno
  Prodej lístků: čtvrtek ..... - 200 Kč
 • Jarní vínek - taneční zábava
  Datum a čas: jaro 2023 - pátek od 20:00 do 02:00 hod.
  Orchestr: Bude upřesněno